PROGRAMME MODULE

Kolej Dika is an approved training agency by the Department of Social Welfare Malaysia, from the Ministry of Woman, Family and Community Development to deliver the course Kursus Asuhan PERMATA. Kursus Asuhan PERMATA is a compulsory course for all childcare providers in accordance with the Childcare Centres Act 1984. Regulations 41 @ Regulations.

Course Content

 1. Kurikulum PERMATA Negara (KPN)
 2. Peraturan dan Advokasi
 3. Bidang Pengasuhan Bayi dan Kanak-Kanak PERMATA
 4. Bidang Pembelajaran untuk Perkembangan
 5. Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Pengasuhan dan Pembelajaran di TASKA
 6. Pemerhatian dan Penaksiran Kanak-Kanak
 7. Pengurusan dn Pentadbiran TASKA
 8. Kolaborasi Ibubapa dan Komuniti
 9. Etika dan Profesionlisma Pendidik/Pengasuh
 10. Tajuk-Tajuk Khusus

Talks from the various government agencies : Social Welfare Department

 1. Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012
 2. Konvensyen Mengenai Kanak-Kanak (CRC)
 3. Perlindungan Kanak-Kanak
 4. Pengurusan Ruang dan Peralatan Pembelajaran

Health & Fire Department & Local authorities

 1. Teknik Penyusuan Bayi
 2. Pertolongan Cemas dan Pencegahan Kemalangan
 3. Kesihantan, Kebersihan dan Keselamatan Bayi
 4. Kanak-Kanak di TASKA
 5. Pergigian dan Kesihantan ORal Kanak-Kanak
 6. Langkah-Langkah Pencegahan Kebakaran
 7. Pihak Berkuasa Tempatan

Course Information

 1. The course will be conducted in English & Bahasa Malaysia
 2. Participants who pass the written and practical exam, their name will be listed with Jabatan Kebajikan Masyrakat Malaysia as a Certified Child Caregiver under AKTA 1984 and a Certificate will be awarded as well from JKM.
 3. All Trainers are certified by JKMM.
 4. Upon completion of the course, participants will be given a Certificate of Attendance from Kolej Dika.

Contact Us

We’d love to provide information about furthering your education